Неделя 23, Юни 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 30.05.2024г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Публикувана на: 22.05.2024г.

График СФ юни 2024

Публикувана на: 12.02.2024г.

Правила за достъп до информацията

Публикувана на: 14.09.2023г.

График за консултациите на учителите

Публикувана на: 18.04.2023г.

Нов имейл на училището