Сряда 22, Септември 2021г.
Публикувана на: 02.10.2020 г.

Годишен план 20-21

Публикувана на: 23.09.2020 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Публикувана на: 23.09.2020 г.

Етичен кодекс

Публикувана на: 23.09.2020 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Публикувана на: 23.09.2020 г.

Програма ЦОУД 2020-2021

Публикувана на: 23.09.2020 г.

План за квалификационната дейност

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Учебни планове 1-4 кл

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Учебен план 5-7 кл