Понеделник 27, Юни 2022г.
Публикувана на: 06.10.2021 г.

Етичен кодекс, план на Комисията по етика

Публикувана на: 01.10.2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образование

Публикувана на: 28.09.2021 г.

Училищни учебни планове

Публикувана на: 28.09.2021 г.

Годишен план 21-22

Програма за равни възможности 21г

ПДУ 21-22

Публикувана на: 02.10.2020 г.

Годишен план 20-21

Публикувана на: 23.09.2020 г.

План за квалификационната дейност