Сряда 22, Септември 2021г.
Публикувана на: 02.10.2020 г.

Мерки за повишаване на качеството на образование

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Стратегия20-24

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Стратегия

Публикувана на: 17.09.2020 г. (обновена на: 07.12.2020 12:45:00)

Насоки за работа с изоставащи ученици и мерки за корекция на пропуските20-21

Публикувана на: 10.09.2020 г.

Форми на обучение

Публикувана на: 02.10.2019 г. (обновена на: 02.10.2020 11:33:00)

Програма за предоставяне на равни възможности/article_images/source/112.docx

Публикувана на: 02.10.2019 г.

Програма за превенция на ранното напускане/article_images/source/121.docx