Неделя 23, Юни 2024г.
Публикувана на: 07.10.2022 г.

ПДУ 22-23

Публикувана на: 07.10.2022 г.

Стратегия 

Публикувана на: 07.10.2022 г.

Насоки за работа с изоставащи ученици

Публикувана на: 27.09.2021 г.

Стратегия-актуализация 09.21г

Публикувана на: 02.10.2020 г.

Мерки за повишаване на качеството на образование

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Стратегия20-24

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Публикувана на: 17.09.2020 г.

Стратегия